Legal Notice

Administrative office Swiss Society for Cognitive and Behavioural Neurology (SSCBN)

Dr. Karen Wachter
Neuropsychologie-Verhaltensneurologie, Zürich und
Neurologische Klinik, Kantonsspital Aarau
phone: +41 43 344 51 75
karen.wachter@hin.ch

Sandrine Michlig
Reha Rheinfelden
Salinenstrasse 98
4310 Rheinfelden
phone: +41 61 836 52 31
s.michlig@reha-rhf.ch